O projekte

OtvorenéZmluvy.sk sú investigatívna stránka Aliancie Fair-play a Transparency International Slovensko, ktorej úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami.

Prostredníctvom automatizovaných analýz a zapojenia verejnosti do hodnotenia zmlúv (crowdsourcingu) sa snaží upozorniť na zmluvy hodné preskúmania - od zmlúv uzavretých na vysoké sumy až po zmluvy obsahujúce nejasnosti alebo formálne chyby.

Od januára 2011 je na Slovensku povinné zverejňovať všetky zmluvy týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv. Tento krok robiť verejnú kontrolu lepšie, no sám osebe nestačí.

Štát síce zmluvy zverejňuje, no možnosť priamo sa k nim vyjadriť na verejnom fóre občanom nedáva.

Myslíme si, že práve konštruktívna diskusia o štátnych nákupoch je jeden z faktorov, ktoré môžu zvýšeniu otvorenosti a korektnosti pomôcť najviac.

Stránka vznikla podľa konceptu prezentovaného na podujatí Fair-play Hack Day 2010. Projekt vznikol s podporou Britskej Ambasády, Open Society Institute a spoločností Minio, Odyzeo, Digmia a Websupport. Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu!

Za pomoc pri sprístupnení dátových zdrojov ďakujeme Úradu vlády SR, spoločnostiam Ars Nova a Aglo Solutions.

British Embassy logo OSI logo