Často kladené otázky

Čo sú Otvorené zmluvy?

OtvoreneZmluvy.sk sú investigatívna stránka Aliancie Fair Play a Transparency International Slovensko, ktorej úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami.

Prostredníctvom automatizovaných analýz a zapojenia verejnosti do hodnotenia zmlúv (crowdsourcingu) sa snaží upozorniť na zmluvy hodné preskúmania - od zmlúv uzavretých na vysoké sumy až po zmluvy obsahujúce nejasnosti alebo formálne chyby.

Prečo Otvorené zmluvy?

Štát síce zmluvy zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, no možnosť priamo sa k nim vyjadriť na verejnom fóre občanom nedáva. Myslíme si, že práve konštruktívna diskusia o štátnych nákupoch je jeden z faktorov, ktoré môžu zvýšeniu otvorenosti a korektnosti pomôcť najviac.

Nestačí na analýzu zmlúv Centrálny register a iné registre verejnej správy?

Zmluvy na portáli zverejňujeme primárne preto, aby ich používatelia - občania - sledovali a svojou spätnou väzbou pomohli vytvoriť nástroj na hľadanie potenciálne rizikových a nekorektných zmlúv.

Verejným registrom často chýbajú základné funkcie ako vyhľadávanie v texte alebo výber viacerých subjektov. Túto funkcionalitu, rovnako ako iné nástroje, Otvorené zmluvy ponúkajú.

Aké zmluvy obsahuje projekt?

Otvorené zmluvy momentálne sťahujú údaje z CRZ.gov.sk a zmluvy.egov.sk (zoznam inštitúcií). Ďalšie dátové zdroje priebežne pridávame. V prípade, že nám viete pomôcť so získavaním dát z ďalších zdrojov, budeme radi, ak nás kontaktujete na info@otvorenezmluvy.sk.

Obsahujú Otvorené zmluvy presne rovnaké dáta ako CRZ a ostatné dátové zdroje?

Áno, s výnimkou zmlúv, ktoré boli neskôr menené a dopĺňané a časti zmlúv z CRZ.gov.sk a Egov.sk, ktoré nevieme spracovať pre problém s formátmi. Tieto zmeny nateraz nedokážeme pre technickú zložitosť zachytávať, ale pracujeme na riešení. Ak niektorú zmluvu na našom webe nenájdete, môže ísť o takýto prípad, ktorý sme zatiaľ nedokázali stiahnuť.

Naopak, na portáli sú aj zmluvy, ktoré boli z CRZ stiahnuté a my ich kópiu stále máme.

Ako môžem pomôcť s monitorovaním zmlúv?

Zapojiť sa je možné viacerými spôsobmi. Portál umožňuje zmluvy čítať, vyznačovať v náhľade dokumentu sporné, nejasné alebo problematické pasáže, vyjadrovať sa k nim, prípade diskutovať o zmluvách podrobnejšie v komentároch pod každou zmluvou.

Monitorovaniu môžete pomôcť aj menej prácne. Pri každej zmluve zobrazujeme niekoľko jednoduchých otázok, ktoré si potrebujeme overiť, prípadne doplniť si ich prostredníctvom chýbajúce údaje. Stačí, ak na tieto otázky odpoviete a uľahčíte nám prácu.

Na ľahšiu navigáciu medzi zmluvami sme vytvorili podrobný vyhľadávací nástroj a umožňujeme vám vracať sa k zmluvám, ktoré vás zaujali, cez používateľské konto.

Ako vyhľadávať?

Otvorené zmluvy ponúkajú tri spôsoby ako nájsť práve tie zmluvy, ktoré vás zaujímajú.

Hlavné vyhľadávanie

Veľký vyhľadávací box fungujúci ako „google“ dostupný z hlavnej stránky alebo z pokročilého vyhľadávania. Po zadaní slova (napr. tank), skupiny slov (poistenie hory) alebo špecifickej frázy („Václav Mika“) sa zobrazia len zmluvy, ktoré tieto výrazy obsahujú v hociktorom zo sledovaných polí alebo samotnom texte zmluvy. Hľadané výrazy sú zvýraznené vo výsledkoch vyhľadávania.

2. Bližšie vyhľadávanie

Ak vás zaujímajú iba zmluvy zverejnené v júni 2012 od tisíc do 10-tisíc eur pre rezorty kultúry a dopravy, máte viacero možností.

Tieto údaje môžete vpísať do hlavného vyhľadávania, to ale môže byť nepresné.

Lepšie je použiť postranné vyhľadávacie boxy v rozšírenom vyhľadávaní na ľavej strane, ktoré umožňujú filtrovať zmluvy v 15 oblastiach (pozri nižšie), napríklad podľa ceny , dátumu zverejnenia, objednávateľa alebo počtu strán zmluvy.

Vyberte si najskôr dátum jún 2012 a cenovú kategóriu od 1 000 do 10 000 eur. Do políčka objednávateľ vpíšte Ministerstvo kultúry a kliknutím na symbol plus potvrďte. Zobrazia sa vám všetky zmluvy vyhovujúce daným kritériám. Ak vám niektoré obmedzenie nevyhovuje, môžete ho zrušiť na tom istom mieste kliknutím na krížik alebo pod vyhľadávačom kliknutím na „zmazať všetky obmedzenia“.

Môžete skúsiť pridať Ministerstvo dopravy. Výsledky vyhľadávania sa rozšíria o tieto zmluvy.

Výsledky môžete ďalej spresňovať pomocou pridávania hľadaných výrazov do veľkého vyhľadávacieho boxu navrchu stránky.

3. Pokročilé vyhľadávanie (zjednodušený návod, kompletný v angličtine):

Ešte lepšie výsledky môžeme dosiahnuť pomocou logických operátorov a jednotlivých polí, ktoré vpíšeme do hlavného vyhľadávacieho poľa.

Polia, v ktorých je možné vyhľadávať sú nasledovné:

 • customer
 • supplier
 • total_amount
 • department
 • published_on
 • expires_on
 • attachments_count
 • totalpagescount
 • appendixes_count
 • comments_count
 • supplier_age
 • legal_form
 • ownership_category
 • supplier_nace
 • source

Operátory: Medzi základné textové operátory patria:

hviezdička - vráti všetky výsledky, po splnení toho, čo je pred ňou – pôdohospodárstvo vráti len tento presný tvar, pôdoh* vráti aj napr. pôdohospodárstvu alebo pôdohospodárska; je možné použiť aj uprostred slova, napr. koar* vráti konár, kolár ale aj komentár alebo koložvár.

? – nahradí jeden znak alebo viac písmenok vo výraze; ko?ar –vráti byť, konár alebo kolár ale aj komár

! – vyradí hľadané výrazy z výsledkov. Syntax ko?ar !kolozvar vráti všetky dostupné výsledky doplňovačky s chýbajúcim tretím písmenkom, ale vylúči „kolozvar“.

Jednotlivé operátory je možné kombinovať, napr.: ko??r* vráti aj kontroly, komerčný alebo konkrétneho

AND : a zároveň - spája výrazy a požaduje aby sa vyskytovali oba – smola AND hrušky OR: spája výrazy a požaduje aby sa vyskytoval aspoň jeden – napr. smola OR hrušky

Jeden numerický operátor: [Hodnota 1 TO Hodnota 2] – napríklad [1 TO 1000] v poli hodnota zmluvy, vráti zmluvy v hodnote od 1 do 1000; {1 TO 1000} vráti zmluvy od 2 do 999

4. Ako na to celé:

Máme polia, máme operátory, už to len celé spojiť. Dôležité je pamätať na 2 veci: v prípade viacerých operátorov, tieto musia byť uvedené v zátvrkách a vyhľadávanie v poliach musí byť vždy označené.

Príklad: všetky zmluvy, ktorý objednávateľom bol subjekt, ktorý obsahuje „podoh“.

customer:podo*

To môže byť aj napríklad Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorej sa zbavíme rozšírením vyhľadávania:

customer:(podoh AND !platob)

Povedzme, že chceme pridať podmienku, aby hľadaný výraz obsahoval slovo „dotac“

dotac AND customer:(podoh* AND !platob)

A napríklad,. všetky zmluvy uzavreté medzi 1.1.2012 a 1.1.2013, ktoré obsahujú výraz „dotac“ a ich objednávateľom bol subjekt, ktorý obsahuje „podoh“ a neobsahuje „platob“.

dotacAND customer:(podoh* AND ! platob) AND published_on:[2012-01-01 TO 2013-01-01]

Ako zmluvy hodnotíme?

Každú zmluvu pri jej pridávaní na portál podrobujeme automatickej analýze. Na základe vopred nastavených kritérií vyhodnocujeme, ktoré zmluvy majú určité formálne alebo obsahové nedostatky.

Pozor! Nájdenie nedostatkov pri zmluve nemusí zákonite znamenať, že zmluva je nekorektná. Je ale potrebné ju dôkladne preštudovať, aby bolo možné riziko problémovosti s istotou vylúčiť.

Je každá zmluva, ktorá vyhovela niektorému kritériu v automatických analýzach, problematická?

Nie nutne. Hoci podľa automatickej analýzy môžu niektoré zmluvy pôsobiť rizikovo, nemusí to tak byť.

Automatická analýza je užitočná na rýchle preskúmanie veľkého počtu zmlúv, no má slabú stránku - vyžaduje pozorného čitateľa, ktorý by jej zistenia potvrdil alebo vyvrátil a dokázal ich ďalej interpretovať.

Aké kritériá portál vyhodnocuje?

 • chýbajúce sumy v popisných údajoch
 • chýbajúce mená fyzických osôb v popisných údajoch
 • nízky vek dodávateľa v čase uzatvorenia zmluvy
 • zmluvy na informačné technológie a stavebné práce
 • dlhé a veľmi nákladné zmluvy
 • krátke a nákladné zmluvy
 • zmluvy samospráv nad 33 000 euro
 • zmluvy samospráv, kde prichádza k prevodu/prenájmu nehnuteľností
 • zmluvy uzatvorené so živnostníkmi na vysoké hodnoty

Môžem navrhnúť vlastné kritérium, podľa ktorého by bolo vhodné zmluvy hodnotiť?

Do budúcna s touto možnosťou počítame, v súčasnosti však nie je dostupná. Takejto participácii surferov budeme musieť prispôsobiť niekoľko aspektov fungovania Otvorených zmlúv. Zatiaľ je možné využiť iné formy participácie. Prípadné ďalšie podnety si radi prečítame na info@otvorenezmluvy.sk.

Čomu pomôže, ak zodpoviem na otázky zobrazované pri zmluvách v ľavom stĺpci?

Otázkami pri zmluvách zbierame chýbajúce údaje alebo sa snažíme overiť niektoré aspekty zmlúv, ktoré by bolo príliš prácne overovať inak. Vaše odpovede nám pomôžu zmluvy lepšie vyhodnotiť.

Okrem toho pracujeme na spôsobe, ako jednotlivé odpovede priamo naviazať na výšku metaskóre tak, aby ste ho mohli za určitých okolností priamo ovplyvňovať.

Ako presne vypovedá graf na titulnej stránke o súčasných výdavkoch jednotlivých rezortov?

Graf slúži najmä na vytvorenie všeobecného prehľadu o objeme zmlúv jednotlivých rezortov, údaje v ňom sú iba informatívne. Zmluvy nehovoria vždy iba o výdavkoch, v rámci niektorých zmlúv štát peniaze aj prijíma (napríklad od dlžníkov zdravotnej poisťovne). Kvôli časovým lehotám medzi podpisom zmluvy a jej zverejnením môže portál evidovať dokumenty podpísané k danému dňu až s miernym oneskorením. Takisto nie je možné zistiť, aká časť zazmluvnených prostriedkov už bola k danému dátumu minutá. Graf navyše zobrazuje iba prostriedky pripadajúce na päť najväčších rezortov.

Ako si môžem nastaviť avatara/ikonku pre svoj užívateľský profil?

Otvorené zmluvy využívajú na zobrazovanie používateľských ikoniek externú službu Gravatar, ktorá slúži ako “centrálne skladisko” avatarov, aby používateľ nemusel spravovať ikonky na každej službe samostatne. Pre zobrazenie ikonky na Otvorených zmluvách sa stačí zaregistrovať na Gravatar.com s rovnakou e-mailovou adresou, akú používate pri prihlasovaní na Otvorené zmluvy, a uploadnúť obrázok. Ten sa začne zobrazovať aj na Otvorených zmluvách do niekoľkých minút.

Stránka nefunguje ako by mala. Čo mám robiť?

OtvoreneZmluvy.sk sme zverejnili v beta verzii a určite nie sú bez chýb. V ich zlepšovaní nám veľmi pomôže, ak nám nájdenú chybu s popisom, kde ste ju našli a ako ste k nej dospeli, oznámite na adrese info@otvorenezmluvy.sk.

Je zdrojový kód projektu dostupný na ďalšie použitie?

Áno, zdrojový kód je k dispozícii na nekomerčné použitie, je dostupný na službe Github. Otvorené zmluvy boli zverejnené pod Community Educational License. Viac podrobností sa o licencovaní sa dozviete tu.