Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

2 2 4 7 1 4 3 2 9  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Z M L U V A č. 114360 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Objednávateľ Obec Láb
Dodávateľ Environmentálny fond
Cena 130 124 €
Dátum zverejnenia 2016-06-21
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ Mesto Nitra
Dodávateľ Juraj Seidl
Cena 6 900 €
Dátum zverejnenia 2016-06-28
Názov zmluva o nájme nehnuteľností
Objednávateľ Ivam Meszároš
Dodávateľ Slovenské národné múzeum
Cena 4 €
Dátum zverejnenia 2016-07-19
Názov Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU š. 9704/0020/16; 48/2016 R-STU - prenájom časti strechy na umiestnenie technologického zariadenia
Objednávateľ Slovanet, s. r. o.
Dodávateľ Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Cena 2 200 €
Dátum zverejnenia 2016-06-24
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Dodávateľ KL - CONSTRUCT, s.r.o.
Cena 2 725 €
Dátum zverejnenia 2016-05-31
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o štúdiu
Objednávateľ NŠC
Dodávateľ Ivana Parničanová
Cena 0 €
ivana parničanová ivana parničanová pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Neželám si, aby moje ..."

pred 2 mesiacmi

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ Soňa Šantová
Cena 89 €
bohuslav156 bohuslav156 pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Zmluva je stále zvere..."

pred 3 mesiacmi

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská SobotaČerenčianska 18, Rimavská Sobota
Dodávateľ Soňa ŠantováJ. Ušiaka 9, 979 01 Rimavská Sobota
Cena 309 €
bohuslav156 bohuslav156 pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Zmluva je stále uzver..."

pred 3 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, spol. s r.o. PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1