Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

1 4 3 7 7 9 5 2 5 5  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
Objednávateľ Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ Motyčka Ľubomír
Cena 30 €
Dátum zverejnenia 2015-01-16
Názov ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z 320/2015/18/09
Objednávateľ LESY SR, š.p., OZ Kriváň
Dodávateľ Jozef Michálik
Cena 39 189 €
Dátum zverejnenia 2015-02-16
Názov zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Objednávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ PH
Cena 5 €
Dátum zverejnenia 2015-02-03
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku
Objednávateľ ZŠ Nacina Ves
Dodávateľ Metodicko-pedagogické centrum
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-02-16
Názov RÁMCOVÁ DOHODA
Objednávateľ Metodicko-pedagogické centrum
Dodávateľ MADA Slovakia, s.r.o.
Cena 137 500 €
Dátum zverejnenia 2015-03-05
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
Objednávateľ Úrad vlády SR
Dodávateľ konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2)
Cena 149 785 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"Deloitte má v zmluve k OPD jednotkovú cenu 110 tu je 65"

pred 6 dňami

Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ Ministerstvo financií SR
Cena 42 023 999 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"20k na externé riadenie projektu 110k na propagáciu a informovanosť 9M na s..."

pred 6 dňami

Názov Zmluva o nájme lesných pozemkov
Objednávateľ Lesy SR, š.p., OZ Čadca
Dodávateľ Šutarík Ivan
Cena 0 €
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Ivan Śutarík Ivan Śutarík pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: nesedí dátum narodeni..."

pred 16 dňami

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Dohoda o splátkach dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodávateľ Marta Nandražiová
Cena 63 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1