Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

0  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o nájme
Objednávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ ČV
Cena 132 €
Dátum zverejnenia 2014-07-04
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov ŽST Rimavská Sobota - budova mech. údržby - tepelná izolácia stropu, realizácia
Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ KRAK, s.r.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-07-08
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-5329/2014/4.3.2
Objednávateľ Ministerstvo kultúry SR
Dodávateľ Akadémia umení v Banskej Bystrici
Cena 2 000 €
Dátum zverejnenia 2014-07-15
Názov Dodávka technologického zariadenia
Objednávateľ Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávateľ NEAT, a.s.
Cena 65 792 €
Dátum zverejnenia 2014-06-24
Názov ZoD č.15/16/2014/230
Objednávateľ LESY SR š.p., OZ Žarnovica
Dodávateľ CezLes sro
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-07-15
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 10/2010-zmena DPH
Objednávateľ Jasov
Dodávateľ Združenie CEVING
Cena 10 116 064 €
dano dano pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Cena nie je spravna 1..."

pred asi mesiacom

Názov Zmluva o vytvorení diela, o poskytovaní služieb a licenčná zmluva
Objednávateľ Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Dodávateľ Null, s.r.o.
Cena 19 250 €
peter peter pridal komentár ku zmluve

"Zmluva, o ktorej písalo SME. http://ekonomika.sme.sk/c/7078778/statny-web-o-..."

pred 7 mesiacmi

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ Marián Kalocsai
Cena 69 €
Marian Marian pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Vazeny UPSVaR Rimavsk..."

pred 8 mesiacmi

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
Objednávateľ Horné Hámre
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena 0 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1