Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

7 8 1 1 6 1 3 3 2  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o ubytovaní č. TvU-2016-ŠD-29116
Objednávateľ Perunková Bianka
Dodávateľ Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-10-03
Názov Kúpna zmluva č. 01284/2016-PKZ-K40256/16.00 - Pavel Adam, k.ú. Častkovce
Objednávateľ Pavel Adam
Dodávateľ Slovenský pozemkový fond
Cena 5 057 €
Dátum zverejnenia 2016-11-25
Názov Inventarizačný dodatok č. 11 k nájomnej zmluve č. PNZ -P41475/05
Objednávateľ OVINI, s.r.o.
Dodávateľ Slovenský pozemkový fond
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-11-03
Názov Zmluva o podaní umeleckého výkonu
Objednávateľ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ Dolnopovažské združenie - talent a láska Pramene v tradičnej kultúre
Cena 300 €
Dátum zverejnenia 2016-11-21
Názov Licenčná zmluva
Objednávateľ Ministerstvo vnútra SR
Dodávateľ Kristína Póšová, zastúpená zákonnými zástupcami
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-11-22
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2015/000586-002
Objednávateľ Adamčeková Miroslava
Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cena 150 €
Mirka Mirka pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Neviem z akého dôvodu..."

pred asi mesiacom

Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ ISS Facility Services spol. s.r.o
Cena 1 624 587 000 €
Michaela Michaela pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Máte chybu v uvedenej..."

pred 3 mesiacmi

Názov Zmluva o štúdiu
Objednávateľ NŠC
Dodávateľ Ivana Parničanová
Cena 0 €
ivana parničanová ivana parničanová pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Neželám si, aby moje ..."

pred 7 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, spol. s r.o. PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1