Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

9 0 5 8 8 7 6 0 9  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
Dodávateľ Obec Beňuš
Cena 1 538 €
Dátum zverejnenia 2015-06-30
Názov Zmluva o poskytnutí služby - výcvik
Objednávateľ Riaditeľstvo Vojenskej polície
Dodávateľ VTSÚ Záhorie
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-06-29
Názov Zmluva č. 0471/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Obec Kapušany
Cena 40 000 €
Dátum zverejnenia 2015-07-06
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Objednávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dodávateľ MUDR. SLIVKOVÁ IVETA
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-07-25
Názov Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
Objednávateľ Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávateľ Obec Jelšovec
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-08-10
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/25/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Národné športové centrum
Cena 5 065 311 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"realizácia projektu sa týmto dodatkom posunula do 11/2015"

pred 12 dňami

Názov Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/25/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Národné športové centrum
Cena 5 065 311 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"ITMS26120130022"

pred 12 dňami

Názov Proj.č.OPV/K/NP/2012-5
Objednávateľ Základná škola, Koperníkova, Hlohovec
Dodávateľ Národné športové centrum
Cena 468 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"športová výbava z projektu OPV/K/NP/2012-5 Zvýšenie kvalifikácie učiteľov tel..."

pred 12 dňami

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1