Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

1 2 3 4 6 8 1 0 0 0  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa§ 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ Obec Čachtice
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-05-28
Názov Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ Hlavné mesto SR Bratislava
Cena 2 500 000 €
Dátum zverejnenia 2014-05-13
Názov Zmluva o realizácii technického zariadenia č.312/ÚORS/2014.
Objednávateľ PMR, s.r.o.
Dodávateľ Martinská teplárenská, a.s.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-06-26
Názov Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
Objednávateľ Recyklačný fond
Dodávateľ A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-06-12
Názov Nákup náradia
Objednávateľ Zoologická záhrada Bojnice
Dodávateľ POLNOMARKET, spol. s r.o.
Cena 2 500 €
Dátum zverejnenia 2014-05-21
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 10/2010-zmena DPH
Objednávateľ Jasov
Dodávateľ Združenie CEVING
Cena 10 116 064 €
dano dano pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Cena nie je spravna 1..."

pred 6 dňami

Názov Zmluva o vytvorení diela, o poskytovaní služieb a licenčná zmluva
Objednávateľ Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Dodávateľ Null, s.r.o.
Cena 19 250 €
peter peter pridal komentár ku zmluve

"Zmluva, o ktorej písalo SME. http://ekonomika.sme.sk/c/7078778/statny-web-o-..."

pred 6 mesiacmi

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ Marián Kalocsai
Cena 69 €
Marian Marian pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Vazeny UPSVaR Rimavsk..."

pred 6 mesiacmi

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
Objednávateľ Horné Hámre
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena 0 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1