Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

2 7 6 9 3 7 9 4 4  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom - Dni mesta Žarnovica 2016
Objednávateľ Žarnovica
Dodávateľ SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2016-08-25
Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Fakultná nemocnica Trenčín
Dodávateľ IDSYS, s.r.o.
Cena 1 146 €
Dátum zverejnenia 2016-09-06
Názov ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
Objednávateľ Tomáš Bagala
Dodávateľ SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Cena 82 €
Dátum zverejnenia 2016-09-27
Názov Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
Objednávateľ Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ Kupčo Marek
Cena 160 €
Dátum zverejnenia 2016-10-05
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 16
Objednávateľ Slovenská technická univerzita v Bratislave SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dodávateľ doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Cena 525 €
Dátum zverejnenia 2016-10-04
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Objednávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ ISS Facility Services spol. s.r.o
Cena 1 624 587 000 €
Michaela Michaela pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Máte chybu v uvedenej..."

pred asi mesiacom

Názov Zmluva o štúdiu
Objednávateľ NŠC
Dodávateľ Ivana Parničanová
Cena 0 €
ivana parničanová ivana parničanová pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Neželám si, aby moje ..."

pred 5 mesiacmi

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ Soňa Šantová
Cena 89 €
bohuslav156 bohuslav156 pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Zmluva je stále zvere..."

pred 6 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, spol. s r.o. PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1