Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

1 1 0 7 4 2 2 8 5 6  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 227/2014 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Objednávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dodávateľ Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar
Cena 17 500 €
Dátum zverejnenia 2014-08-06
Názov Zmluva o poskytnutí služby
Objednávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ GARANTRANS, spol. s r.o.
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-08-27
Názov Dohoda o splátkach POH/2014/24/BB
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Dodávateľ Lovičová Terézia
Cena 3 540 €
Dátum zverejnenia 2014-09-09
Názov Čiastková zmluva č.88 k Rámcovej dohode č. JLFUK MT 16 OVO/2012
Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Dodávateľ Labo-sk, s.r.o.
Cena 20 001 €
Dátum zverejnenia 2014-09-04
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o dielo / CRZ č.01858/2014-UVZD-ZT0022/14.00 ZO Udoč 34-5
Objednávateľ Slovenský pozemkový fond
Dodávateľ Slovenský pozemkový fond RO Michalovce
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-08-10
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o dielo č.08/18/99/2013
Objednávateľ LESY Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ Aquacom, s.r.o.
Cena 363 724 €
jan olah jan olah pridal komentár ku zmluve

"dobry den, neda mi napisat nieco k tejto zmluve o toto super dielo ktore tam ..."

pred 5 dňami

Názov Kúpna zmluva
Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ Ing. Miroslav MOŠKO
Cena 25 560 €
lukaas lukaas pridal komentár ku zmluve

"predražené, zbytočné? využíjú tie brašne, sú nutné remeselnícke?"

pred 13 dňami

Názov Rámcová dohoda o uskutočňovaní drobných prác súvisiacich s údržbou a opravou objektov č....................../2014
Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ RECORD TK, spol. s r.o.
Cena 5 000 000 €
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Michal Formánek Michal Formánek pridal komentár ku zmluve

"Príloha je na stránke: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1444392&l=sk"

pred 26 dňami

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
Objednávateľ Horné Hámre
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena 0 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1