Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

6 0 5 8 8 0 6 4 0  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2014/2015
Objednávateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.
Cena 705 €
Dátum zverejnenia 2015-05-05
Názov ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
Objednávateľ Slovenská národná knižnica
Dodávateľ Slovenské národné múzeum
Cena 10 475 €
Dátum zverejnenia 2015-06-09
Názov Darovacia zmluva
Objednávateľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Dodávateľ Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika
Cena 4 000 €
Dátum zverejnenia 2015-05-28
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Dodávateľ Mesto Jelšava
Cena 1 943 €
Dátum zverejnenia 2015-05-28
Názov Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Jihlava, Česká republika
Objednávateľ Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávateľ Ing. Elena Kubričanová
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2015-04-30
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodávateľ Ponton City, a.s.
Cena 0 €
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Nela Vojtechová Nela Vojtechová pridal komentár ku zmluve

"v daných lokalitách ako pred plavebnou komorou, tak ani pred elektrárňou nie ..."

pred 2 mesiacmi

Názov Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
Objednávateľ Úrad vlády SR
Dodávateľ konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2)
Cena 149 785 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"Deloitte má v zmluve k OPD jednotkovú cenu 110 tu je 65"

pred 4 mesiacmi

Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Objednávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ Ministerstvo financií SR
Cena 42 023 999 €
Martin Šikula Martin Šikula pridal komentár ku zmluve

"20k na externé riadenie projektu 110k na propagáciu a informovanosť 9M na s..."

pred 4 mesiacmi

Názov Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11631/6353/2012
Objednávateľ Slovenská správa ciest
Dodávateľ Bomba Pavel
Cena 2 107 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 3
Názov Dodatok č.268 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č.003620 zo dňa 22.2.2002
Objednávateľ Finančné riaditeľstvo SR
Dodávateľ Novitech Tax, s.r.o.
Cena 384 600 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1