Rozšírené vyhľadávanie

Za posledný mesiac boli zverejnené zmluvy v hodnote

1 1 1 6 7 6 8 6 7 5  €

Chcem ich ohodnotiť

Názov Zmluva o zmene účastníkov č. 3364/2014/LSR
Objednávateľ Branislav Kollár & Jaroslav Belko
Dodávateľ LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-05-20
Názov Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ Súkromná základná škola
Cena 0 €
Dátum zverejnenia 2014-06-27
Názov Dohoda o splátkach
Objednávateľ Správa finančnej kontroly, Zvolen
Dodávateľ Jozef Ivanič
Cena 3 310 €
Dátum zverejnenia 2014-05-26
Názov Dohoda č.09/§52/2014 o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52
Objednávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Dodávateľ Obec Hvozdnica
Cena 653 €
Dátum zverejnenia 2014-06-30
Názov Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 11113/6353/2014
Objednávateľ Slovenská správa ciest, Bratislava
Dodávateľ Krajčová Mária PaedDr.
Cena 108 €
Dátum zverejnenia 2014-07-08
Zmluva spĺňa kritériá stavebné práce 
Názov Centrálna licenčná zmluva na služby súvisiace s licenciami softvérových produktov SAP
Objednávateľ Ministerstvo financií SR
Dodávateľ SAP Slovensko, s.r.o.
Cena 11 998 500 €
Dátum zverejnenia 2011-12-22
Názov Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Objednávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ Xepap,spol.s r.o.
Cena 2 215 416 €
Dátum zverejnenia 2012-11-08
Názov Vykonanie auditu ročnej uzávierky a konsolidovanej uzávierky
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ Ing. eva Ďuržová
Cena 1 000 €
Dátum zverejnenia 2012-03-09
Názov Kúpna zmluva - sieťové prvky SAZP
Objednávateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ SOFTIP, a.s.
Cena 15 492 €
Dátum zverejnenia 2011-06-08
Názov Kúpna zmluva - č.P202/RD/2010 "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
Objednávateľ Oslany
Dodávateľ REDOX, s.r.o.
Cena neznáma
Dátum zverejnenia 2011-04-18
Názov Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 10/2010-zmena DPH
Objednávateľ Jasov
Dodávateľ Združenie CEVING
Cena 10 116 064 €
dano dano pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Cena nie je spravna 1..."

pred 13 dňami

Názov Zmluva o vytvorení diela, o poskytovaní služieb a licenčná zmluva
Objednávateľ Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Dodávateľ Null, s.r.o.
Cena 19 250 €
peter peter pridal komentár ku zmluve

"Zmluva, o ktorej písalo SME. http://ekonomika.sme.sk/c/7078778/statny-web-o-..."

pred 6 mesiacmi

Názov dohoda o povolení splátok dlhu
Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ Marián Kalocsai
Cena 69 €
Marian Marian pridal komentár ku zmluve

"Používateľ označil zmluvu za kontroverznú s komentárom: Vazeny UPSVaR Rimavsk..."

pred 7 mesiacmi

Názov Zmluva o dielo
Objednávateľ DataCentrum, Bratislava
Dodávateľ PosAm, s.r.o.
Cena 867 504 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 2
Názov Zmluva o poskytnutí služby č. 203/2012/KTPM
Objednávateľ Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
Dodávateľ PD "Radošinka" Veľké Ripňany
Cena 11 102 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľ do distribučnej sústavy - Požiarna zbrojnica
Objednávateľ Horné Hámre
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena 0 €
Počet nahlasení zmluvy za kontroverznú 1